انجام پروژه متلب https://projectmatlab.ir fa سال نو مبارک https://projectmatlab.ir/shown.php?id=31" > سال 1397 مبارک اخبار سایت https://projectmatlab.ir/shown.php?id=29" > به زودی بخش آموزش نرم افزار متلب در این سایت راه اندازی خواهد شد... معرفی متلب https://projectmatlab.ir/shown.php?id=27" > نرم افزار متلب یک نرم افزار پیشرفته می‌باشد که برای شبیه سازی و برنامه نویسی سیستم‌های گوناگون استفاده می‌شود